Den geniale testfagprøven

Hans Vidar Levinsen – Agderposten Medier

Vi kom inn i lokalene til Sam Eyde videregående skole der man lærer mye om lette kjøretøy, og det var laget til 8 teststasjoner der lærlingene som skal ta fagprøven til våren hadde fått ulike oppgaver, og det var en sensor på hver post.
Vi traff på Dag Rekdal, som er Daglig leder, og Kåre Thygesen som er konsulent for Opplæringskontoret for Bilfagene i Agder. Og de kunne forklare litt mer om hva som foregikk på en testfagprøve

Trening
Vi ruslet rundt og så på elevene som forklarte ulike problemstillinger for sensorene, og vi la merke til at de hadde på seg arbeidstøy fra ulike bilforhandlere og verksteder i distriktet.
De vi ser her nå er lærlinger i de bedriftene de har arbeidstøy fra?
– Ja, det stemmer, de aller fleste her har ett år på Teknologi og industrifag, før de tar ett år på skole om kjøretøy, så er det to år i lære i bedrift, og de du ser her er i sitt andre år i lære, og skal ha fagprøven sin til våren, forklarer Dag Rekdal.
– Man kan også starte dette løpet med et første år med Elektro og datateknologi, men de fleste kommer nok fra Tif, som er forkortelsen for Teknologi og industrifag, forklarer Dag.
Så da blir denne testfagprøven en trening til selve fagprøven?
– Ja, det stemmer, sier Dag med et smil.
Er det noen forskjeller på en testfagprøve og en fagprøve?
– Ja, en testfagprøve tester i bredden, slik at lærlingene skal få en oversikt over hva de kanskje må jobbe litt mer med før de skal ha fagprøven sin, mens en fagprøve varer over lenger tid og går mye mer i dybden på det som man blir testet på, forklarer Dag.

Kvalifisering til NM
Vi spør også Kåre Thygesen om alle de sensorene som er tilstede, hvor er det de kommer fra?
– Her har du folk fra ulike bedrifter i bransjen, og noen er også pensjonister med mye kompetanse fra bransjen, forklarer Kåre.
Er det vanskelig å få folk til å stille opp som sensorer med tanke på at dette i all hovedsak er trening til selve fagprøven?
– Jeg må si at vi har utrolig bra folk i bransjen som fristilles fra jobben de har for å delta, og villigheten til å hjelpe til med rekrutteringen inn i bransjen er stor, derfor opplever vi ikke problemer med å få tak i nok sensorer til testfagprøvene, forklarer Kåre.
Så det er flere testfagprøver?
– Ja, her i dag har vi 8 poster som lærlingene rullerer mellom, de har 25 minutter på hver post og skal gjennom alle 8 i dag. Så da må vi ha flere testfagprøver for å komme gjennom med alle lærlingene, forklarer Kåre.
Bruker dere testfagprøven til noe mer enn trening for lærlingene?
– Nå er jo hovedhensikten med testfagprøven at lærlingene skal få trening i det å kunne forklare seg muntlig for en de ikke kjenner fra før, og sånn sett kunne takle selve fagprøven på en enda bedre måte, forklarer Kåre.
– Men i dag så får de også poeng fra de ulike sensorene, og dette bruker vi for å velge ut kandidater til NM også, forklarer Kåre.
NM, altså Norgesmesterskap?
– Ja, det arrangeres norgesmesterskap, og da har vi med oss noen lærlinger fra Agder som får delta der, forklarer Kåre.
– Vanligvis har vi testfagprøver i januar og februar, men på grunn av den ekstra smittebølgen og nedstengninger i januar ble det litt utsatt nå i år, forklarer Kåre.

Skolens biler
Disse bilene vi ser her, er det noe dere låner inn fra ulike verksteder, eller hvordan organiserer dere det?
– Skolen har fått og kjøpt inn disse bilene, så de brukes til undervisning og til testfagprøver, forklarer Kåre.
– På selve fagprøven er det to muligheter, enten å ta fagprøven på skolens teststasjon, eller i bedriften der de er lærlinger, og prøvenemnd og bedrift avtaler oppgaver som lærlingen skal ha, forklarer Kåre.
Jeg så noe på TV om en kar som bygget om elbilen Think til undervisningsformål, men jeg ser at det er en elbil her, så dere bruker kanskje den istedenfor?
– Ja, en ombygget Think har en liten markedsverdi, og har utdatert teknologi. Denne elbilen har skolen kjøpt inn. Den har den nyeste teknologien, og kan på et tidspunkt selges for å kunne fornye seg, forklarer Kåre.
– Det selges jo stadig flere elbiler, så de som utdanner seg her på Sam Eyde må jo få god opplæring også på elbiler, forklarer Kåre.
Super trening
Vi fikk også lov til å forstyrre en av lærlingene litt under testfagprøven, Elias Wold, og vi spurte han hva han syntes om konseptet med testfagprøve?
– Det er helt supert å få prøve seg på fagprøve-lignende oppgaver, og bli kjent med prøveformen i forkant av selve fagprøven, forteller Elias.
– Man finner jo også ut hva man bør øve litt mer på før selve fagprøven, slik at den kan gå enda bedre, forteller Elias.

Vi ønsker lærligene alt godt, og ønsker lykke til med alle forberedelser til fagprøven. Når kandidatene som skal få delta i NM i uke 39 er klare, så skal vi følge dem opp videre.