Bertel O. Steen Agder har kjøpt Agder Bil

Hans Vidar Levinsen – Agderposten Medier

Øysten Ottersland som er daglig leder i Agder Bil kan forsikre om at det vil bli gitt beskjed i god tid før Agder Bil skal flytte til nye lokaler.
– Våre gode kunder vil ikke merke så veldig mye forskjell etter 1/3 som var overtakelsesdatoen, for vi vil holde til i samme lokaler, og ha de samme folka som jobber her, forklarer Øystein.
– Vi blir på en måte med i en større familie nå som vi har blitt en del av BOS Agder, og vi kan lære av hverandre og gjøre hverandre enda bedre, forklarer Øysten.
– Vår bruktbilbase vil nå også inkludere biler som står hos BOS Agder i Kristiansand, slik at vi får et enda bedre utvalg av bruktbiler, forklarer Øystein.
– Vi har vært veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med forrige eier, og vi gleder oss til å samarbeide med BOS Agder fremover, forklarer Øystein.
Kommer folk til å se store endringer på bygningene dere har her på Myrene i dag, ettersom dere nå har blitt en del av BOS Agder?
– Nei, det vil ikke være hensiktsmessig å gjøre masse endringer på dagens bygningsmasse, ettersom det jobbes med planer for en ny bygningsmasse på Stoa, forklarer Øystein.

Hjertelig velkommen i familien
Leif Erik Vik er daglig leder for BOS Agder, og er veldig glad for at Agder Bil har blitt en del av BOS Agder.
– Vi er veldig glade for å ha fått en så veldrevet forretning som Agder Bil med på laget i BOS Agder, en forretning med et meget godt rykte, og med ansatte som har meget god kompetanse og erfaring, forteller Leif Erik.
– Sammen kan vi gjøre hverandre enda bedre, noe som vil komme kundene til gode, og vi gleder oss til å få samle Kia, Peugeot og Mercedes-Benz i et stort oppgradert og utbygget lokale på 3 000 kvadratmeter på Stoa når den tid kommer, forklarer Leif Erik.
– Ettersom det jobbes med ny E-18, og man må ha den planen klar før man kan få gjort for mye med et stort bygg på Stoa, så er det ikke bare opp til BOS Agder hvor raskt de ulike prosessene med utbygging og oppgradering på Stoa vil kunne være på plass, forklarer Leif Erik.
Da høres det ut som om de som i dag jobber i Agder Bil her på Myrene i Arendal skal bli med over til det nye bygget den dagen det står klart på Stoa?
– Ja, det er det ingen tvil om, vi vil helt klart ha med de ansatte i Agder Bil i de nye oppgraderte og utvidede lokalene på Stoa den dagen vi kan få åpne dem, forklarer Leif Erik.
– Vi ser også gode muligheter for samarbeid mellom Kristiansand og Arendal på flere områder, og for at vi alle skal bli bedre er det supert å få med den gode kompetansen og erfaringen fra Agder Bil inn i BOS Agder familien som nå har fått et veldig godt tilskudd, forklarer Leif Erik.