NM for lærlinger

Hans Vidar Levinsen – Agderposten Medier

Vi tar turen til Agder Bil en morgen i oktober, og får slå av en prat med Egil Henry Salvesen som har deltatt som dommer i NM 7 ganger.
Det første vi lurer på er hva NM er?
– World Skills Norway arrangerer NM i 30 ulike yrkesfag hvert andre år, og det skulle vært NM i 2020, men på grunn av Covid-19 blir det mest sannsynlig gjennomført på en annen og mer lokal måte i 2021 antar vi.
– Fire av bilfagene er med i NM. Det er for bilfag lette kjøretøy, bilfag tunge kjøretøy, billakkering og bilskade.
– NM er en konkurranse som går over 2-3 dager der lærlingene får 12 ulike oppgaver som hver kan ta mellom 45 minutter og 1 ½ time å gjennomføre, forklarer Egil Henry.

Hvilket av bilfagene er det du er dommer innenfor?
– Jeg er dommer innenfor bilfag, lette kjøretøy, svarer Egil Henry.

På testfagprøven er det jo en del kommunikasjon med lærlingen, er det på samme måten under en oppgave i NM?
– Nei, NM skal være så likt VM som mulig, og da er det kun observasjon fra dommeren og ikke noen dialog eller hint dersom lærlingen ikke kommer videre i problemsøkingen.
– På en testfagprøve skal man i dialog med lærlingen helst forklare og veilede slik at lærlingen ikke setter seg fast eller stopper opp, men kan få vist alt det de kan, og for at lærlingen skal lære mest mulig før selve fagprøven, forklarer Egil Henry.

Kjekt å ha på CV’n
Hva skal til for at en lærling innenfor et bilfag skal komme til NM?
– Her i Agder er det testfagprøven og poengsummen man får der som danner grunnlag for nominasjon til NM. Og gjør man det veldig bra i NM kan man bli nominert videre til EM og VM
– Det er også en aldersgrense for å delta i NM, og det året du fyller 21 år er det siste året du kan delta i NM, forteller Egil Henry.

Vil du si at det betyr noe for en lærling å ha deltatt i et NM i forhold til CV’n og senere arbeid?
– Det er ingen tvil om at det synes godt på en CV om man har vært med i NM, det er krevende bare å klare å komme seg dit.
– I BIL nr 15 hadde du et intervju med Ole Stefan Nedenes som nå er merkesjef for Citroën Norge, og han kom til NM den gang han var lærling, forteller Egil Henry.

Givende å være med på
Du har jo vært med på dette 7 ganger nå, hvordan er det for deg å være med som dommer?
– Det er både givende og lærerikt å få være med på NM som dommer. Her treffer jeg på lærlinger og ansatte fra andre bilmerker, og ser hvordan de jobber og hvilke utfordringer de kan oppleve, og det er jo veldig lærerikt og nyttig, forteller Egil Henry.

Løper du rundt fra oppgave til oppgave, eller står du som dommer på en oppgave og bedømmer alle som skal innom den oppgaven?
– På NM har jeg ansvaret for en oppgave som dommer, eventuelt sammen med en annen dommer dersom det er en ekstra stor oppgave, så jeg blir god på den oppgaven jeg er dommer på.
– Jeg får også være med i forberedelsene til oppgaven i forhold til å foreslå feil som bør plantes på bilen som lærlingen skal finne, og i forhold til kriterier det skal bedømmes etter, så det er også veldig lærerikt og nyttig for min del, forklarer Egil Henry.

Kriterier
Har du noen eksempler på kriterier dere bruker når dere skal bedømme en oppgave på NM?
– Ja, HMS er alltid sentralt, om de bruker rett verneutstyr og de rette sikkerhetsprosedyrer, som for eksempel å koble på eksosavsug dersom man må starte motoren i oppgaven.
– Orden, ryddighet og struktur er også noe som vurderes, hvordan lærlingen går frem for å feilsøke.
– Så er det jo naturligvis også poeng for å komme med riktig løsning for de utfordringer som man finner i oppgaven, forklarer Egil Henry

Så man skal ikke reparere noe i disse oppgavene?
– Nei, det ville være litt vanskelig å ha mange biler til hver enkelt oppgave som alle hadde samme problem som trengte å repareres, så lærlingen skal finne alle feil og problemer og forklare hvordan disse skal løses og repareres, og hvilke deler man eventuelt må skifte, forklarer Egil Henry.