Hva er en prøvenemnd, og hvordan fungerer en fagprøve i lakkeringsfaget?

Hans Vidar Levinsen – Agderposten Medier

Er prøvenemnda for lakkeringsfaget der du er med en prøvenemnd for hele Agder?
– Ja, det stemmer, vi fem som er med i prøvenemnda for lakkeringsfaget dekker hele Agder.
– Det er en som er leder av prøvenemnda, som sørger for alt det praktiske med å organisere oss fire andre i forhold til de fagprøver som skal avholdes, forklarer Iselin.

Du nevnte at du er relativt ny i prøvenemnda for lakkeringsfaget her i Agder, har du vært med på mange fagprøver enda?
– Foreløpig er det vel 5 fagprøver jeg har vært med på, så selv om det gir en del erfaring definerer jeg meg nok fortsatt som ganske ny i denne prøvenemnda, forteller Iselin.

Fagprøven
Vi har forstått det slik at en prøvenemnd jobber med fagprøven som lærlinger skal ha mot slutten av sin læretid, stemmer dette?
– Ja, det vil jeg si stemmer bra, vi fem som er i prøvenemnda for lakkeringsfaget i Agder samles for å sammen lage den teoretiske delen av fagprøva som lærlingen må gjennomføre den første dagen av de totalt 3-4 dagene fagprøven varer, forklarer Iselin.
– Ved oppstart av en fagprøve er vi to der fra prøvenemnda når lærlingen skal få sine oppgaver utdelt og forklart, forklarer Iselin.

Så fagprøven for lærlingen er både praktisk arbeid og teori?
– Ja, det stemmer, dag 1 er det teoridelen av fagprøva som skal leveres inn skriftlig til oss i prøvenemnda og så er det 2-3 dager igjen til den praktiske delen, forklarer Iselin.

Er det slik at dere må finne nok arbeid til lærlingens fagprøve?
– Nei, det ordner arbeidsplassen til lærlingen med, men vi har jo en del krav om hva arbeidsoppgavene skal inneholde, så man kan få se hva lærlingen kan gjennom fagprøven, forklarer Iselin.
– Det er viktig at fagprøvens praktiske arbeidsoppgaver inneholder grunnarbeid, lakkering og etterarbeid slik at alle faser i lakkeringsarbeidet kan vurderes godt gjennom fagprøven, forklarer Iselin.

Må dere være sammen med lærlingen hele dagen i flere dager?
– Nei, vi kommer på uanmeldte relativt korte besøk de ulike dagene før fagprøven skal avsluttes, da vil vi kunne se om HMS-regler overholdes på en god måte gjennom arbeidsdagen, forklarer Iselin.
– På disse korte besøkene tar vi en prat med lærlingen, og stiller kanskje noen spørsmål i forhold til arbeidet som pågår, og så kan vi svare på eventuelle spørsmål som lærlingen måtte ha til oppgavene, forklarer Iselin.
– Så kommer selve avslutningen av fagprøven, da går vi gjennom alt arbeidet med lærlingen, og de får fortelle oss hva de er fornøyde med og hva de kanskje ikke er så fornøyde med, for selvinnsikt i forhold til arbeidet er sentralt.
– Vi to fra prøvenemnden som er på fagprøven diskuterer oss frem til en karakter som lærlingen får presentert sammen med forklaringer og kommentarer, forklarer Iselin.

Blir det mye krangling mellom dere to i prøvenemnda som er tilstede på fagprøven når det gjelder den karakteren lærlingen skal få?
– Nei, kriteriene for de ulike karakterer er ganske klare, så vi er sjelden noe særlig uenige om karakter. En av oss har lederoppdraget for fagprøven, og har sånn sett det avgjørende ordet i forhold til den karakteren som skal settes, og når det gjelder å formidle selve oppgavene i fagprøven og de tilbakemeldinger som lærlingen skal få i etterkant av fagprøven, forklarer Iselin.
– Vi to som er i prøvenemnda jobber ikke mot lærlingen, men jobber aktivt for å få frem all den kunnskap lærlingen har, for å hjelpe lærlingen til å få vist så mye kunnskap som mulig i løpet av fagprøven, og for å få fram det beste hos lærlingen, og det synes jeg er både givende og spennende, forklarer Iselin.

Brenner for faget
Hvordan trives du med å være med i prøvenemnda for lakkeringsfaget her i Agder?
– Det synes jeg er både spennende og utviklende. Utrolig nyttig å se hvordan man jobber på ulike lakkeringsverksteder, og å treffe andre folk i bransjen, forteller Iselin.
– Det å være med i en prøvenemnd gir også ganske andre utfordringer som man ikke har i det daglige arbeidet i lakkeringsverkstedet, ettersom man skal vurdere det lærlingen utfører av arbeid og presenterer av teoretisk kunnskap, forteller Iselin.
– Under selve fagprøvene er det så givende å få frem alt det beste som bor i lærlingen, sier Iselin med et smil.
– Jeg synes også det er veldig kjekt å få treffe lærlingene som er på vei inn i bransjen, i et fag jeg virkelig brenner for, forteller Iselin.

Vi takker for at Iselin Arnesen tok seg tid til et intervju, så vi kunne få litt mer innsikt i hvordan prøvenemnda for lakkeringsfaget arbeider, og hvordan fagprøven gjennomføres.