Lærling i bilskadefaget

Hans Vidar Levinsen – Agderposten Medier

Kristian holder på å pusse på en bildør når vi kommer inn i verkstedet der man jobber med bilskader hos Grimstad Bil. Vi starter med å spørre litt om bakgrunnen for at Kristian valgte å ta jobben med et fagbrev i bilskadefaget?

Restaureringsinteresse
– Jeg tok fagbrev for lette kjøretøy før jeg startet på fagbrevet i bilskadefaget, for jeg har en stor personlig interesse for å restaurere biler på fritiden, forklarer Kristian.
– I tillegg vil to fagbrev gi meg flere ben å stå på i bransjen, sier han.
Har du egne biler du kan fikse opp og restaurere?
– Ja, jeg har fikset opp en 1973 VW Boble, og jobber nå med en 1981 Audi 200 og en 1990 Audi 90 Quattro, forteller Kristian.
Fikser du dem opp for å selge dem eller for å ha dem selv?
– Nei, her går det nok på egen interesse for bilene, og selve restaureringsjobben, så jeg har ingen umiddelbare planer om å selge dem, forteller Kristian.

Veien til fagbrevet
Dersom vi ser på veien man må gå dersom man ikke har noen fagbrev fra før, hvordan er veien til et fagbrev i bilskadefaget?
– Først går du et år med TIP (Teknikk og Industriell Produksjon), som er basisfaget for de fleste fagfelt i bilbransjen. Det kan du gjøre på Dahlske videregående skole i Grimstad, Sam Eyde videregående skole i Arendal, Risør vgs eller Setesdal vgs i Evje, forteller Kristian.
– Andre året velger man bilskadefaget, der man blant annet har 6 uker med praksis hos en bedrift, fordelt på to ulike perioder. Da har man gjerne praksisplass hos en bedrift som skal ha lærling fra høsten av, forklarer Kristian.
– Så er det to år i lære, som kombineres med noen teoretiske kurs som opplæringskontoret for bilfag i Agder organiserer på Sam Eyde vgs.
– Etter de to årene tar man en omfattende fagprøve som man må bestå for å kunne få fagbrevet, forklarer Kristian.
Så veien til fagbrevet i bilskadefaget er 4 år i utgangspunktet?
– Ja, det stemmer, men jeg hadde jo tatt fagbrev for lette kjøretøy, og da har man det første året fra videregående skole (TIP) som er likt.
– Jeg trengte likevel ikke å bruke 3 år på å gå hele bilskadefagveien etter TIP, men for meg holdt det med 2 år i lære og en ekstra prøve for å kunne oppnå fagbrev også i bilskadefaget, forklarer Kristian.

Arbeidsoppgaver
Denne døra du jobber med nå, hva var det som var problemet her?
– Denne døra hadde en bulk som jeg måtte rette ut, forklarer Kristian.
Hva slags prosesser må døra her gjennom før du er ferdig med den?
– Først var det retting av skaden, så er det pussing som jeg holder på med akkurat nå, når jeg er ferdig å pusse ned kan det bli litt finretting før jeg sparkler og pusser en gang til slik at døra her er klar for lakkeringsavdelingen.
Hvem er det som bestemmer om en bil skal repareres eller kondemneres?
– Når en bil har fått en skade, så lager vi en takst på hva som må gjøres for å gjenopprette bilen, og sender det til eierens forsikringsselskap som tar avgjørelsen på om skaden skal repareres eller om eieren skal få ny bil, svarer Kristian.
Merket du noen fordeler med å ha fagbrevet i lette kjøretøy før du startet med bilskadefaget?
– Det er en del deler som skal demonteres her på bilskade, og det hadde jeg jo sånn sett god oversikt over hvordan man gjorde fra da jeg tok fagbrevet for lette kjøretøy, men det er jo et annet fagområde, så det er jo hovedgrunnen til at det er 2 år i lære før man kan ta fagbrevet, forklarer Kristian.

Betaling
Får du noe betalt som lærling eller jobber du gratis her på verkstedet i læreperioden?
– Vi får betalt, men det kan variere litt hvordan den enkelte bedrift organiserer det at vi i løpet av en toårs periode skal få betalt det en fagarbeider får i løpet av ett år, forklarer Kristian.
– I utgangspunktet skal betalingen starte lavt, og så øke på utover i læreperioden, men her kan det være lokale variasjoner. Uansett vil man i løpet av 2 år i lære få betalt det en fagarbeider får i løpet av ett år, forklarer han.
– En fagarbeider vil da si en som har tatt fagbrevet, forteller Kristian.

Vi takker for oss, og ser fram til å få besøke flere lærlinger fremover.