Teknologidag på Sam Eyde Videregående

Linda Marie Anderstrøm, Agderposten Medier

TIP står for Teknologisk Industriell Produksjon, og er et av mange fag som
tilbys på Sam Eyde Videregående på Myra i Arendal. Utdanningen gir mange muligheter,
og fører fram til mange spennende yrker med arbeidsplasser i store og små industribedrifter.
Etter endt utdanning kan man få jobb på skip, på installasjoner for produksjon
av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og
maskiner.

I samarbeid med opplæringskontorene, NHO og LO
inviterte Sam Eyde til åpen informasjonsdag om TIP-fagene for elever i 9. og
10.klasse fra hele fylket, samt til et eget kveldarrangement for foreldre. Det ble en svært
nyttig dag for samtlige, med masse informasjon om teknologifag, bilfag,
transport og logistikk og anleggsfag.

Spennende og
informativt

Teknologidagen var organisert som en messe for elever, utdanningsvalgslærere,
kontaktlærere og rådgivere fra ungdomsskolen. TIP-fagene på skolen ble grundig presentert,
og deltakerne på arrangementet fikk mye informasjon om hvilke muligheter som
disse fagene gir. Det var også anledning til å snakke med elever og lærlinger,
rådgivere og opplæringskontor, noe som gav utfyllende detaljer om hvordan det
er å være elev på TIP.

Dag Rekdal er Daglig Leder i Opplæringskontoret for bilfagene i Agder,
og var tilstede under arrangementet, og kan fortelle om et godt besøkt
arrangement som vakte stor interesse:

– De som kom
var veldig interessert, og de brukte tiden godt til å se på og få informasjon
om de ulike mulighetene som TIP kan føre med seg, sier han.

Messen fant sted i skolens ulike praksisarealer, og bød blant annet på
demonstrasjoner og utstillinger av et utvalg maskiner og utstyr som de
framtidige elevene vil kunne støte på i arbeidslivet, og som de i studietiden
vil få praktisk erfaring og opplæring i. Representanter for aktuelle
lærebedrifter og andre samarbeidspartnere kunne elevene også ta en prat med:

– Opplæringskontoret for bilfagene hadde stand foran kjøretøyavdelingen.
Trucknor Arendal hadde med en lærling, en instruktør og en helt ny lastebil.
Agder Bil og Autostrada stilte med lærling og henholdsvis Mercedes-Benz og
Volvo personbil. Arendal Baadsenter hadde en ny Ibiza med den nye V8 – 375 hk
motoren på hekken. Det ble en fin utstilling, som viser litt av det som blir arbeidshverdagen
for mange, forteller Dag.

Quiz og foreldrekveld

For at elevene virkelig skulle få nyttiggjøre seg all
informasjonen som var å finne under messa ble det tatt lagt til rette for en
praktisk tilnærming som i tillegg også skjerpet konkurranseinstinktene til
deltakerne. Elevene fikk nemlig utdelt hvert sitt spørsmålsark og deltok i
løpet av dagen på i en quiz som omhandlet det overordnede temaet for dagen. For
å kunne svare korrekt på oppgaven måtte elevene gå innom standene til alle de
ulike fagene og verkstedene.

Men det var ikke bare potensielle elever som fikk anledning til å bli
informert om TIP denne dagen, også foreldre var invitert til et eget kveldsarrangement.
Først ble de servert middag i skolens restaurant, til stor begeistring fra
samtlige. Etterpå samlet alle seg til informasjonsmøte i skolens aula, hvor det
ble holdt en panelsamtale om framtidas kompetansebehov og mulighetene
innenfor TIP og teknologifagene.

– Det var om lag
60 foreldre som fant veien til informasjonskvelden og fikk se skolen og fagene
i praksis, forteller Dag, og skyter inn at lærere og elever var tilstede og
informerte om fagene slik at så mange spørsmål som mulig ble stilt og besvart.

Deretter gikk
turen til teknologimessen i skolens praksisarenaer, og fagene ble nærmere
presentert.

Viktig bilfaglig
utdanning

Bilfaglig utdanning er langt mer variert og teknisk
avansert enn mange kanskje tror. Utviklingen innen bilbransjen går stadig
raskere, og om få år vil de fleste funksjonene i en bil være elektronisk styrt.
Bilen er i ferd med å bli en rullende datamaskin. Moderne teknologi gjør bilene
lettere, sikrere og raskere, – men også mer kompliserte.

TIP- og teknologifag er derfor en svært viktig
studieretning innenfor det yrkesforberedende utdanningsprogrammet hos Sam Eyde.

– Opplæringen gir elevene en bred teknisk fagplattform som er ettertraktet og nødvendig
innenfor bilfaget, og i mange andre bransjer. TIP gir den enkelte en praktisk,
variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg,
sier Dag.

Etter fullført VG1 TIP kan elevene
så søke seg til enten VG2 kjøretøy, eller VG2 Skade/Lakk. Begge retninger gir en
rekke spennende muligheter etter fullført utdanning og læretid.

VG2 kjøretøy gir følgende muligheter for lærekontrakt:

  • Bilfaget lettekjøretøy
  • Bilfaget tungekjøretøy
  • Reservedelsfaget
  • Hjulutrustningsfaget
  • Motormekanikerfaget
  • Motorsykkelfaget

VG2 bilskadefaget gir følgende muligheter for lærekontrakt:

  • Bilskadefaget
  • Billakkererfaget
  • Chassis påbygger