Ingen bil er for stor, og ingen er for liten

Linda Marie Anderstrøm, Agderposten Medier
Bertel O Steen Agder består av tre avdelinger,
Arendal, Kristiansand og Kristiansand Vare-Last-Buss, og representerer et bredt
produktspekter både på salg av nye biler, brukte biler, og ikke minst på
servicemarkedet. Sistnevnte er et viktig område for bedriften, som i tillegg
til personbil og varebil også tar imot og utfører reparasjoner på storbiler som
lastebiler og busser.


En
butikk på hjul

På samme måte som en varebil ofte er en kjørende
butikk, er en lastebil eller en buss i stor grad avhengig av kontinuerlig drift,
og en uforutsett stans grunnet feil på kjøretøyet får ofte store konsekvenser. En
vesentlig forskjell på storbil og personbil, utover det åpenbare, er nettopp ved
behov for serviceopphold. En personbil er utvilsomt enklere å erstatte
midlertidig enn en bil som fungerer som en butikk, eller som har varelast som
skal transporteres videre.

Forståelse og respekt for nyttekjøretøy og denne
kundegruppens behov ligger til grunn i hvordan de arbeider på Bertel O Steen
for å kunne bistå sine kunder best mulig.

– Næringskunder er svært sårbare, ved driftsstans er
det ofte akutt. Vi tilbyr 24-timers service, og har egen servicebil som alltid
er på vakt, forteller Leif Erik Vik, daglig leder for Bertel O Steen Agder.

Han kjenner godt til hvilke faktorer som er avgjørende
for å gi en god kundeopplevelse til kundene. I 1991 startet han selv som lærling
på mekanisk verksted i, og har gått gradene frem til han nå ved årsskiftet
overtok som daglig leder i selskapet.

– Det handler om trygghet for kundene. Trygghet i
dette segmentet av bilbransjen innebærer å kunne gi god hjelp raskt. Ting går i
stykker, også kjøretøy. Da gjelder det å kunne ordne opp for de som er ute på
veien, forteller han.

Og for å sikre rask og effektiv assistanse for kundene
har Bertel O Steen en tydelig strategi som alle er kjent med, og arbeider
etter.

Ett
lag

Bertel O Steens tre avdelinger i Agderfylkene sitter
nemlig ikke på hver sin hest, men drar tvert imot stor nytte av et godt og
positivt samarbeid. De er ett lag. At det er såpass kort avstand mellom de tre
avdelingene styrker den totale driften i form av muligheter for
erfaringsoverføring, og det gjør dem mindre sårbare for aktivitetssvingninger. Forhandlernettverk
som strekker seg over hele landet gjør også sitt for å bygge opp om fagmiljøet
i bedriften.

I tillegg har de et tett samarbeid med opplæringskontoret
for bilfag, og rekrutterer gjerne lærlinger:

– Vi satser gjerne på lærlinger, de er tross alt fremtiden for vår
drift. Det å være positiv til å ta inn lærlinger er et viktig signal å sende
ut, forteller servicesjef Frank Osmundsen og legger til at det er en bevisst
strategi sentralt i konsernet å satse langsiktig på alle sine medarbeidere. Osmundsen
har arbeidet ved verkstedet i hele 25 år, og er stolt av både drift og
utvikling i lokalene på Stoa.

Daglig leder Vik forteller om et opplegg hvor læringene kombinerer
skole og praksis, slik at det som lærlingene får erfaring med på jobb toppes
opp med teori:

– Vi har lagt opp til et grundig forløp for våre lærlinger, og med
den store spennvidden som vi kan tilby er det en lærerik og spennende mulighet
for de riktige personene som tas inn. Etter endt lærlingtid er det for de som
ønsker det og som kvalifiserer også mulighet for å fortsette forløpet enten med
Kia eller Mercedes og dermed komme et steg nærmere en sikker arbeidsplass, sier
han.


Mye
kompetanse og erfaring

Det er stadig utvikling i teknologi både på personbil
så vel som lastebil, buss og varebil. Bertel O. Steen har fokus på
videreutvikling for sine ansatte slik at de utvider sin kunnskap og følger det
hurtige tempoet som råder i bilbransjen.

-Vi oppdaterer stadig kompetansen til våre
medarbeidere, og legger opp til at de som ønsker får utvidet sine
kompetanseområder. Vi tar både karosseri og lakk, og har tatt imot båter og
gravemaskiner, sier servicesjef Osmundsen.

Marius Kimbirauskas har arbeidet som lakkerer hos
Bertel O Steen i åtte og et halvt år, og følger bekreftende opp vedrørende det
store spennet på arbeidsoppgaver:

– Jeg lakker alt fra hele busser og ned til små deler
som motorsykkeltanker og parksensorer. For meg er det samme jobb uansett, det
som varierer er hvor lang tid det tar, forklarer han og setter på plass maske
og vernebriller før han går tilbake inn i lakkeringsverkstedet og fortsetter
arbeidet på en varebildør.


Ingen sak er lik

Litt videre inn i lokalet står en bil som er bygget om og
tilpasset rullestolbruker, en prosess som er kostbar og svært omfattende. Bilen
har vært i et solid sammenstøt, og har fått såpass store skader at den uten
sine kostbare og spesialtilpassede egenskaper mest sannsynlig ville ha blitt kondemnert.

– Om en fjorten dagers tid skal jeg nok ha den så god som ny, forsikrer
oppretter Børge Eilertsen. Han har arbeidet i bransjen siden 1986, og forklarer
at det mye arbeid med ting som må utbedres og repareres for at akkurat denne bilen
skal kunne kjøres trygt på veiene igjen.

– Det er en lang og omfattende prosess med strenge krav til
dokumentasjon før, etter, og underveis i arbeidet. Disse retningslinjene sier
noe om hva som skal fikses og hvordan, og sørger for sikrere bilreparasjoner.
Vi har heldigvis gode systemer for å følge det opp her hos oss, avslutter han.