Får øvingsbiler fra bilbransjen

Tore Myrberg, Agderposten Medier:
Elever, lærlinger og lærere ved bilfagene på Sam Eyde videregående skole, er glad for det tette samarbeidet man har mot den lokale bilbransjen.

I et praktisk fag er man avhengig av å kunne øve i et reelt miljø. Når budsjettene gjør det vanskelig å få på plass biler å trene på, strekker flere forhandlere seg langt for å hjelpe.
– Gjennom opplæringskontoret har vi et veldig godt samarbeid med bilbransjen. Bedrifter som Gromstad Auto, JM Auto og Toyota Arendal har alle bidratt med biler vi kan bruke. Alternativet hadde vært å jobbe med eldre biler, og kun hatt teori om nye. Så vi er avhengig av de lokale forhandlernes hjelp, sier Ole Henrik Heidenberg.

opplaering (6 of 7).jpgViktig kunnskap
Det er imidlertid ikke bare på noe så fysisk som biler at samarbeidet fungerer godt. I en bransje hvor ting skjer fort, er det viktig med kunnskapsoverførsel.
– Mange er gode til å gi oss oppdateringer og hjelp, noe vi er helt avhengig av for å ha en reell undervisning. De lar oss få være med på kurs og få tilgang til nyeste teknologi.
Ved en del anledninger kommer det også folk fra lokale verksted inn for å bistå undervisningen.
– Det er en fin ordning, og de hadde sikkert vært her enda mer om vi hadde vært flinkere til å spørre. De stiller som regel når vi først spør.

Mye kurs
I tillegg er det et utstrakt samarbeid med lærlinger.
– Vi er heldige og får ut mange lærlinger hvert år til bilbransjen. Vi er vel alle sånn sett avhengige av et godt samarbeid.
De bilene man har fått til skolen brukes flittig i undervisningen. For lærlingene må tilbake på skolen for å komme seg igjennom 720 undervisningstimer.
– Dette igjen er fordelt på teori og praksis. Når lærlingene er inne på kurs er kjøretøyene i bruk hele tiden. I tillegg brukes de også av Vg2.

Betyr mye
Også for elevene er bilene et viktig element når de er på de obligatoriske undervisningstimen på skolen i læretiden. Ånje Aanjesen Pedersen er lærling hos Gromstad Motor, og har nettopp vært på teorisamling på Sam Eyde vgs.
– Det hjelper oss at vi kan øve på disse bilene når vi er inne på teorisamlinger. Vi er her tre ganger i halvåret og har forskjellige moduler vi går igjennom, sier Aanjesen Pedersen.
Anders Michalsen har sin læretid hos Toyota Arendal, og synes det er morsomt at nettopp de nylig har bidratt med en Hiace.
– Denne kan jeg, sier Michalsen, mens han leser av måleinstrumentene.
– Det er veldig bra at de gir skolen biler, for da blir vår undervisning mer reell, avslutter han.