Fortsatt størst med klar margin

Tore Myrberg, Agderposten Medier
Selv om Gromstad Auto ikke lengre har den mest solgte bilmodellen i Aust-Agder, er det ingen som truer Volkswagen som merke.

I snitt ble det hver eneste dag i 2018 levert ut en ny VW til en privatkunde hos Gromstad Auto. Til sammen 368 personbiler. Dette er 100 flere enn Nissan på andreplass.
– Volkswagen har jo de siste 10-15 årene på rad vært klart største billeverandør i Aust-Agder. Vi selger mest både innen personbiler og varebiler, sier Jan Trygve Gromstad fornøyd.

En ventet nedgang
For i tillegg til 368 personbiler er det også nyregistrert 234 VW varebiler, nesten 140 mer enn Ford som kommer på en god andreplass.
Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at Gromstad Auto klart å selge nøyaktig like mange varebiler i 2018 som året før, men at personbilsalget gikk ned med 150 biler.
– Det skyldes i hovedsak to ting. For det første var salgstallene i 2017 ekstremt høye.
For sammenligner man med 2016 er nedgangen i 2018 på rundt 60 personbiler.
I tillegg ble nye målesystemer med WLTP innført fra 1. september. Det førte til at mange merker måtte godkjennes, noe som påvirket salget av biler både i Aust-Agder og på landsbasis, sier Gromstad.

Den store drivlinjekampen
Noe som også gir store utslag for salgstallene i 2018, er kampen mellom elektriske biler og biler med fossilt drivstoff. Samtidig er ikke utslagene i Aust-Agder like store som landet som snitt.
Slik som dieselbilsalget sank til 18 prosent på landsbasis i fjor, mens man i Aust-Agder fortsatt lå på 24,7. Bensinsalget holdt seg også ganske så jevnt.
– Dette handler om folks behov. Rundt de store byene er det mange bomringer som påvirker salget. Det gjør at elbilsalget er lavere her i Aust-Agder.
Når det er sagt, så var det også i vårt fylke en elbil som gikk til topps som mest solgte merke. Nissan Leaf klarte å holde unna for VW Golf også i innspurten, og ble med 202 nyregistrerte biler den mest solgte bilen i Aust-Agder. Det med en margin på 32 biler ned til nevnte Golf.

Tror på godt salg
Hva så med 2019? Det forventes at salget av elbiler vil ta en stadig større del av markedet. Dette vet også Jan Trygve Gromstad.
– Det kommer nok veldig an på hvor gode bransjen er til å levere elbiler som dekker folks behov. Vi ligger jo neste sju prosent lavere på andelen elbil i Aust-Agder. Så vi følger nok trenden, men vil ha en høyere andel med biler på fossilt drivstoff enn landsgjennomsnittet også i 2019.
Totalt sett tror Gromstad at 2019 vil bli et godt år for bedriften, med økt salg av biler.
– Vi kommer til å selge mye Audi, for de kan levere bilene folk vil ha. I tillegg ser vi for oss et normalt VW-år. Så jeg vil si at vi trolig vil selge noe mer nybil enn i 2018.