Ett av kommunens miljøfyrtårn

Tore Myrberg, Agderposten Medier
Toyota Arendal har et uttalt mål om å bli oppfattet som en ledende bedrift som tar ansvar for miljøet. Da smaker det godt å få besøk av varaordføreren som kommer i ens ærend å levere det fysiske beviset på at bedriften er et miljøfyrtårn.

Det å jobbe målbevisst mot en slik sertifisering, passer bra med at Toyota i seg selv jobber med et mål om nullutslipp. Og forrige uke kom det synlige beviset på at man har lykkes. Varaordfører Terje Eikin er fornøyd med innsatsen man har lagt ned hos Toyota Arendal.
– Jeg tror alle næringer må ta miljøutfordringen på alvor, og det har jo skjedd veldig mye innen bilbransjen. Dette er ikke et sertifikat vi deler ut på en lettvint måte. Dette er resultatet av at det er gjort en innsats, sier Eikin.

Ligger mye arbeid bak
Fra før er Bertel O. Steen miljøfyrtårn i Arendal, og med Toyota Arendal dobles nå bilforhandlere med sertifiseringen. Hos den lokale toyotaforhandleren er det Helene Syvertsen som har gjort grovarbeidet med å få på plass dokumentasjonen som var nødvendig.
–Det ligger endel arbeid bak, så vi har jobbet med dette i noen år. Mange ting har vi hatt på plass allerede, slik at en god del av jobben har bestått i å samkjøre det vi hadde med miljøfyrtårnordningen. Det har ikke vært noen større ting vi har måtte endre, sier Syvertsen.
I stedet har det gått på tilpasninger og andre type måltall. Etter å ha fått alt på plass, blir Syvertsens rolle i det hele litt annerledes.
– Nå blir jeg vaktbikkja på dette her videre, sier hun.

Lettere å forstå
Det er flere måter å jobbe med sertifisering av miljøvennlighet. Hos Toyota Arendal er de veldig bevisste på hvorfor de valgte Miljøfyrtårn.
– ISO er litt mer fremmed, mens miljøfyrtårn er mer kjent. Så dette er et bevis hvor folk skjønner hva som ligger i ordet. Det var derfor vi gikk for miljøfyrtårn, sier daglig leder Arvid Ødegaard.
Han er klar på at det med å være miljøvennlig er en viktig bærebjelke i arbeidet som legges ned i bedriften.
–Det er bare å se på hva vi kjøper inn til bedriften. Der velger vi det som er mest miljøvennlig, ikke nødvendigvis det som er billigst.

Viktig med de som går foran
Varaordfører Eikin liker godt tankene Ødegaard snakker om. For også i Arendal kommune har man et bevisst forhold til det å være et miljøfyrtårn. Med Toyota Arendal er det nå 76 miljøfyrtårn i kommunen.
– Kommunen ønsker å være i front på miljøsiden, og da må også næringslivet jobbe med dette. Og når du først har fått et sertifikat, så må du holde deg innenfor kravene for å beholde det, sier Eikin.
Nå gjenstår det bare for Arvid Ødegaard å få skiltet opp på et egnet sted i butikken.
–Vi må finne et strategisk sted så folk ser det. I tillegg følger det med en logo som vi nå kan bruke i markedsføringen vår. Så dette er noe vi skal gjøre synlig, sier Ødegaard.