Ser med optimisme på 2018

Tore Myrberg, Agderposten Medier
Få bransjer opplever så store omveltninger som det bilbransjen er inne i for tiden. Samtidig opplever man at interessen for å kjøpe ny bil er stor.

Godt hjulpet av lave renter og lav
arbeidsledighet, har kundene strømmet til bilforretningene gjennom 2017. Det
har nesten vært et historisk sus over det hele.

– 2017 var et kjempegodt år. Nesten
like godt som toppåret 1986, som var det beste i historien. Og det som er
positivt, er at vi snakker ikke bare om ett godt år, men om en lang periode på
10-20 år med godt salg. De siste årene har imidlertid vært spesielt gode, sier
Dag Rekdal.

Markedet holder seg godt

Rekdal er sekretær i Aust-Agder
bilbransjeforening, og sitter som daglig leder på Opplæringskontoret for
bilfagene i Aust-Agder. Han ser ingen grunn til at trenden skal stoppe opp nå.
– Jeg har snakket med både importører
og andre, og de ser for seg et totalmarked på 155 000 biler på landsbasis. Det
er cirka det samme som i 2017. I Aust-Agder ble det solgt 3076 nye biler i 2017,
så vi snakker om et forventet salg på litt over 3000 nybiler i fylket i år.
Selv om veksten i el-, plugin- og
hybridbiler totalt sett vil øke også i 2018, tror ikke Rekdal det er snakk om
de store forskjellene.
– Bilene som går utelukkende på bensin
eller diesel har utgjorde litt over 50 prosent av nybilsalget i fjor. Og vi vil
nok fortsatt ha en fordeling på rundt 50-50, men kanskje med fossilt rett i
underkant av 50 prosent. Men, tar du med hybrid, som også bruker fossilt, så er
du langt høyere.

dag rekdal (2 of 2).jpg

Venter på rekkevidde

Det er heller ikke slik at man har
sluttet å videreutvikle bensin- og dieselmotorer, der det jobbes hardt med å få
ned forbruk og forurensingen.
– Det er jo ikke slik at alle bensin-
og dieselbiler forsvinner etter 2025. De vil være på veiene i mange år
framover. Du kan jo bare tenke på at 80 prosent av bilene som er nye på veiene
i dag fortsatt har en fossil motor.
En vesentlig faktor for å endre på
dette, er at elbilene må få vesentlig lengre rekkevidde som standard.
– Litt lengre fram snakkes det om mer
ekstrem rekkevidde, og det er interessant. Men, da snakker vi om 2020 – 2021.
Det som blir interessant, er å se på hva de store markedene gjør. Sånn som
Kina, hvor man snakker om forbud mot fossile biler om noen år. Det er et
teknologirace som det blir spennende å følge.

Spennende yrkesvalg

Den utvikling bilbransjen er inne i,
gjør at det også er spennende muligheter for de som Rekdal har kontakt med
gjennom Opplæringskontoret for bilfagene.
– For tiden har vi 85-90 lærlinger i
systemet. Bilbransjen i Aust-Agder er veldig flinke til å ta i mot lærlinger. I
tillegg har vi litt over 50 elever her på Sam Eyde vgs., fordelt med tre
klasser på kjøretøy og en på skade/lakk.

Det å ha et godt tilbud til elevene
som velger bilfag er viktig når man skal sikre framtidens arbeidskraft til de
lokale bilforhandlerne.
– Med en bilpark i Norge på rundt 2,7
millioner biler, så er behovet for arbeidskraft stort. Så det er veldig bra vi
har dette utdanningssystemet til bilfagene, sier Dag Rekdal.