Fremtiden er hydrogen

Jens P. Christensen, Agderposten Medier

Hydrogen er
fremtidens drivstoff. Og fremtiden er nå. De første hydrogen-bilene er allerede
på norske veier.

Under
Arendalsuka hadde Toyota Norge og SINTEF mønstret et skikkelig topplag for å
sette søkelyset på hydrogen som en energibærer som vil spille en nøkkelrolle i
overgangen til nullutslippssamfunnet og samtidig sikre verdiskaping.

En tidlig tirsdagsmorgen, i herlig duft fra nybakte bakervarer, ble det
grundig dokumentert at Norge nok en gang har trukket gulloddet.

Ekspertene fremhever hydrogen
som den beste og mest kostnadseffektive
løsningen for utslippsreduksjon. Ved å ta i bruk våre store energiressurser,
vår høyteknologiske kompetanse og sterke politiske vilje vil Norge kunne
utvikle en ny, lønnsom og grønn næring med et stort og vedvarende globalt
marked.

Felles krafttak må til


seminaret var det bred enighet mellom fagmiljø, miljøbevegelsen, politikere og
bilbransjen om at det trenges et felles krafttak for produksjon, distribusjon
og bruk hydrogen på en rekke felter.

Hydrogen er et rent drivstoff som er enkelt å produsere, lett å lagre
og transportere. Grønnere blir det ikke.

– Vi har ingen mulighet til å nå målet om stopp i salget av bensin- og
dieselbiler i 2025 uten å satse skikkelig på hydrogen. Teknologien er på plass,
de første hydrogenbilene er allerede på veiene. Nå må alle gode krefter samles
om en felles satsing, sa Steffen
Møller-Holst, markedsdirektør innen hydrogenteknologi i SINTEF.

Raskere og billigere

Han
påpekte at Toyota, verdens største bilprodusent som startet å produsere
hybridbiler allerede for 20 år siden, sammen med andre japanske storaktører er
kommet lengst i utviklingen. Allerede under OL i Tokyo i 2020 vil hydrogendrevne biler, busser, lastebiler og
tog være et vanlig syn.

Møller-Holst fortalte at det tar bare mellom tre og fem minutter å
fylle tanken på bilen med hydrogen. Dessuten er det mye billigere å bygge
hydrogenstasjoner over hele landet enn ladestasjoner for elbiler.

Hydrogen er fremtiden

Belgieren
Jacques Pieraerts, VP Comm. External & Env. Affairs i Toyota Motor Europe,
bekreftet Toyotas iver etter å produsere hydrogenbiler i stort antall.

– Vi kan ikke forandre verden alene. Utviklingen av hydrogenbiler
koster mye, men vi vet at hydrogen er fremtiden. Derfor heter vår første
hydrogenbil Mirai – som
betyr fremtid på japansk.

Turning point i 2020

– Vårt mål er ikke slå ut elbiler. Med hydrogen
skal vi slå ut fossilt drivstoff, sa han, og fortalte at Toyota tar sikte på å
produsere 30.000 hydrogenbiler i 2020 – og øke produksjonen kraftig etter det.

– Dette er ikke lenger en drøm. 2020 er vårt «turning point», da skal
vi også produsere busser og lastebiler med
hydrogendrift, sa han.

Det er mye snakk om det grønne skiftet i disse valgkamptider, og Irene
Rummelhoff, direktør New Energy Solutions i Statoil, ga deltagerne på seminaret
et svært interessant innblikk i Statoils satsing på hydrogen – og ikke minst de
enorme mulighetene Norge og norsk næringsliv har for å skape en ny industriell
gullalder, basert på høy kompetanse og
enorme naturgitte ressurser. Men
også Rummelhoff etterlyste et felles krafttak og et sikkelig «GO!» fra
politikerne.

Under seminaret kom det også frem at det arbeides med konkrete planer
om Norges første hydrogen-drevne jernbanestrekning.