Beste nybilsalg på 30 år

2015 ble et knallår
for nybilsalget i Norge. Ikke siden 1986 har bilsalget vært høyere. Samtidig er
det tydelige tegn på et bilmarked i endring.

Det ble registrert 150.686 nye personbiler i fjor. Tar vi med
bruktimporten ble det registrert totalt 172.442 personbiler, og dermed ble 2015
ble det nest største bilåret i historien, bare slått av 1986 med totalt 175.885
personbiler.

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler økte med 4,5
prosent i forhold til 2014. Bruktimporten sak med 12 prosent, viser tallene fra
Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Marked i endring

Bilmarkedet i Norge er i endring. I 2015 fikk elbilene en
markedsandel på 17,1 prosent, en økning på 4,6 prosentpoeng sammenlignet med
2014. Antall ladbare hybrider fikk en
kraftig økning i 2015, ikke minst fordi tilbudet av slike biler ble mye
større. I 2014 ble det registrert 1678 ladbare hybrider i Norge, i 2015 økte
antallet til 7964 biler, en økning på 374 prosent!

Samtidig ble dieselandelen kraftig redusert, fra 48,8
prosent i 2014 til 40,9 prosent i 2015.

33 254 nye varebiler

Det ble registrert 33.254 nye varebiler i 2015, det er 3643
flere (+12,3 %) enn i 2014.

Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom
(1988), ble det registrert 31.266 varebiler i 2015. I 2014 var antall
registrerte varebiler uten campingbilene 27 786.

CO2-utslippet synker

I 2015 ble CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 100 g/km,
10 g/km lavere enn i 2014. For personbilene med bensinmotor ble utslippet
uforandret fra 2014 – 119 g/km. Utslippet fra personbilene med dieselmotor ble
redusert med 1 g/km til 132 g/km.

Hovedårsaken til den store reduksjonen i samlet
gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er den store andelen elbiler
med nullutslipp og en økende andel lavutslippsbiler (biler med utslipp under 50
g/km CO2).

12,4 % med hybriddrift

Det ble registrert 18 711 nye personbiler med hybriddrift i
2015, 59,9 % flere enn i 2014. Det ga en markedsandel på 12,4 %, mens
markedsandelen for personbiler med hybriddrift var 8,1 % i 2014.

7964 av de nye personbilene med hybriddrift som ble
registrert i 2015 var ladbare. I 2014 var 1678 av de nye personbilene med
hybriddrift ladbare.

Det ikke registrert varebiler med hybriddrift, i 2015 eller
i 2014.

25 788 nye nullutslipp personbiler

Det ble registrert 25 788 nye personbiler med nullutslipp i
2015, en økning på 42,5 % i forhold til 2014 da det ble registrert 18 094 nye
personbiler med nullutslipp. Med unntak av 9 biler med hydrogendrift var de
resterende nullutslipp personbilene elbiler. I 2014 var 4 av de nyregistrerte
nullutslipp personbilene med hydrogendrift.

37,7 % av de nyregistrerte personbilene i 2015 hadde
firehjulsdrift. I 2014 var firehjulsdriftandelen 34,0 %.

20 på topp
Antall M.andel Endring

1. Volkswagen 21 659 15,0 +21,6

2. Toyota 16 000 11,1 +0,1

3. Volvo 11 325 7,9 -11,9

4. BMW 9 602 6,7 -0,4

5. Ford 7 821 5,4 +8,2

6. Nissan 9
192 6,4 -9,5

7. Mercedes-Benz 6
603 4,6 +16,3

8. Skoda 7 451 5,2 +0,5

9. Mazda 6
119 4,2 +9,5

10. Audi 7 077 4,9 -5,5

11. Mitsubishi 5 238 3,6 +10,5

12. Peugeot 6 555 4,5 -15,5

13. Kia 4 409 3,1 +5,1

14. Tesla 4
042 2,8 -0,1

15. Subaru 2 478 1,7 +51,5

16. Opel 2 947 2,0 +12,6

17. Suzuki 2 848 2,0 +8,4

18. Renault 2 633 1,1 +64,2

19. Hyundai 2 243 1,6 +10,2

20. Honda 2 127 1,5 0,0